Privacy

Voor een goede behandeling ben ik als behandelende therapeut op basis van de wet op de geneeskundige behandeling WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) verplicht van u een dossier met persoonsgegevens aan te leggen. Dit dossier bevat uw naam, geboortedatum, (e-mail)adres, en telefoonnummer.Daarnaast maak ik aantekeningen van uw gezondheidsklachten en over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:
• het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
De behandelende therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog – uitsluitend met uw expliciete toestemming- voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren,
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een zorgnota kunnen opstellen, die voldoet aan de eisen van uw zorgverzekeraar (naam, adres, geboortedatum, datum consult, aard van de behandeling).
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Privacy op de zorgnota
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• Consult: Chinese kruidengeneeskunde 24101/ / Consult Acupunctuur 24104
. De kosten van de behandeling
. De gegevens van uw zorgverzekeraar

Deze website maakt gebruik van cookies lees er hier meer over.

Balans Acupunctuur Praktijk

Dorpsweg 3
1697 KA Schellinkhout
Telefoon:  +31 (0) 6 236 86 139
Email: info@balansacupunctuurpraktijk.nl

Scroll naar top